Kontakty

Moravia Manipul spol. s.r.o.
Na Láně 64
664 11 Zbýšov u Brna
tel.: +420 546 410 353
skype: moraviamanipul
mobil: +420 739 035 398
mobil: +420 603 552 770
e-mail:
info@moraviamanipul.cz
moraviamanipul@seznam.cz
IČO: 63495503
DIČ: CZ63495503
Provozovna :
Na Láně 64,
664 11 Zbýšov
Tel: +420 546 410 353 / +420 739 035 398
E-mail: info@moraviamanipul.cz

Servis manipulační techniky

Služby zákazníkům

Prodejem jakékoliv manipulační techniky naše péče o Vás nekončí. Servisními smlouvami i pravidelnou údržbou prodlužujeme životnost Vaší manipulační techniky při zachování nízkých nákladů. Rychlou dodávkou náhradních dílů a profesionálním přístupem zkušených a proškolených mechaniků Vám zaručujeme včasný zásah při případných opravách Vašich strojů. Servisní útvar je vybaven příslušným počtem servisních mechaniků pro provádění všech druhů oprav včetně generálních. Dílenský servis a servisní mechanici, kteří provádějí opravy přímo u zákazníků, jsou vybaveni kvalitním nářadím, přípravky a diagnostickými přístroji. Servisní auta jsou dále vybavena nezbytně nutnými náhradními díly pro odstranění běžných závad tak, aby byl minimalizován počet jízd a čas opravy zkrácen na minimum. Úsek servisu je připraven vypracovat kalkulace a cenové nabídky různých druhů oprav a předložit Vám též nabídky servisních smluv.

Servisní smlouvy

Součástí nabídky servisních služeb poskytované firmou Moravia Manipul jsou smlouvy na provádění údržby, opravy, pravidelných servisních prohlídek, popř. technických kontrol.

Obecná smlouva k zajištění všeobecného servisu dává odběrateli záruku, že firma Moravia Manipul bude provádět veškeré druhy oprav a garantuje dohodnutý časový interval nástupu servisu od nahlášení, dodávku náhradních dílů a ceny servisních prací platných pro daný kalendářní rok.

Smlouva o provádění pravidelných servisních prohlídek garantuje odběrateli, že servisní útvar Moravia Manipul přebírá odpovědnost za provádění veškerých servisních prohlídek a údržby stroje ve stanovených intervalech a v rozsahu uvedeném v příručce pro obsluhu a údržbu stroje. Smlouva popř. zahrnuje veškeré náklady na použité náhradní díly a práci s tím spojenou včetně cestovních nákladů. Tato smlouva je uzavírána na daný stroj na dobu jednoho roku a zohledňuje intenzitu nasazení stroje v počtu ujetých motohodin.

Náhradní díly

Společnost Moravia Manipul nabízí kvalitní náhradní díly, čímž prodlužuje životnost Vašich vysokozdvižných vozíků a zároveň urychluje návratnost investic do oblasti manipulace s materiálem. Sklad náhradních dílů nabízí také náhradní díly pro různé typy přídavných zařízení, pneumatiky vzdušnicové, superelastik a plnopryžové, dále pak veškeré druhy olejových náplní.